Homepage Presenting the lion The Trend Network® Fresh Price of Innovation® Laigsingh United Ventures Laigsingh Company Distillery In de media Contact

Imagination is the power to knowledge. Go strong, and innovate like a boss. Let’s trust and build together.

Imagination is the power to knowledge.

Bij Laigsingh IC Group B.V. kruipt het bloed waar het niet gaan kan, als het aankomt op onze passie en expertise voor innovatievooruitgang, ontwikkeling, en investeringen. Het bedrijf is in 2006 opgericht door Vishay Laigsingh die destijds begonnen is vanuit de slaapkamer. Anno 2018 is het bedrijf uitgegroeid tot een solide onderneming met een brede missie: Door het bouwen en faciliteren van nationale en internationale schaalbare merken, concepten en ondernemingen een bijdrage leveren aan een betere wereld met de volgende speerpunten:

  • Passie – Voor voorruitgang. Passie voor onze merken, concepten en ondernemingen.
  • Respect – Voor ons personeel, afnemers, klanten, partners, fans en ambassadeurs.
  • Motivatie – Voor het leveren van een bijdrage aan een betere wereld en de inspanningen en prestaties van onze mensen te belonen
  • Innovatie – 24/7 vernieuwend inspelen op de daadwerkelijke behoeftes.
  • Excellence – In kwaliteit en product value.

Go strong, and innovate like a boss.

Door onze ondernemersachtergrond en een trackrecord in verschillende sectoren zijn wij naast de eigen exploitatie van ondernemingen in staat om onze partners te inspireren met state of the art innovatie. Dit in de vorm van nieuwe innovaties, concepten, producten, ondernemingen en het aanboren van nieuwe kanalen: 360 graden voorruitgang! Ongeacht de levensfase waarin de onderneming zich bevindt. Altijd in een complete helikopterview op managementniveau, aangevuld met strategische allianties met de juiste partijen.

Let’s trust and build together.

The Laigsingh Lion vertegenwoordigt het bedrijf dat staat voor aanval, kracht, snelheid en onvoorspelbaarheid op de juiste momenten binnen de Laigsingh III-mantra: Imagination, Inspiration,Innovation. Met deze speerpunten hebben wij een vier-eenheid aan  disciplines die zorgen voor blijvend succes in innovatie en vooruitgang:

The Trend Network®

Inspiration & development Brand Innovation & Positioning New Business New Economy Customer Excellence Digital Transformation HR Branding & Change Strategic out(sourcing) Metrics & Analytics

Fresh Prince of Innovation®

Fresh Prince of Innovation is een innovatieve uitgeverij, die zich toelegt op het in eigen beheer en/of i.s.m. een toonaangevende partij, publiceren van informatieve boeken in de rubriek: Algemeen management.

Laigsingh Company Distillery
Onze grote passie: Het ontwikkelen van internationaal georiënteerde concepten en ondernemingen in eigen beheer en/of het verkoopklaar ervan maken.

Laigsingh United Ventures
Laigsingh United Ventures investeert in kansrijke ondernemingen die goed gepositioneerd zijn samen met haar innovatietakken The Trend Network en Fresh Prince of Innovation.